Срокове

Заявление за участие: до 07.04.2018 г.  до 21.04.2018г. (удължен срок) до 30.04.2018 г. (краен срок!)

Изпращане на докладите по електронен път: до 21.04.2018 г.  до 15.05.2018 г. (краен срок!)

Уведомление за приетите доклади: до 30.04.2018 г. до 20.05.2018 г.

Примерен формуляр (шаблон) за оформлението на докладите може да бъде намерен от ТУК

Докладите, които не отговарят на изискванията и не са получени в определения краен срок, може да не бъдат разглеждани и публикувани!