Сесии

Сесия: "Научни изследвания, технологии и системи за сигурност и отбрана" с тематични направления:

  • Въоръжение, бойни системи и технологии
  • Комуникационни и информационни системи и технологии, киберсигурност
  • Военно-политически, социални и икономически аспекти на отбраната

Сесия: "Иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата европейска сигурност и отбрана" с тематични направления

  • Европейският фонд за отбрана – възможности и перспективи
  • Европейски инициативи в подкрепа на научните изследвания, иновации и индустриално сътрудничество
  • Бъдещата програма за научни изследвания в областта на отбраната