Комитет

Председател:

полковник д-р Димитър  Кирков - директор на Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров"

Заместник-председатели:

полковник доцент д-р Николай Стоянов - заместник-директор на Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров"

полковник д-р Николай Николов - началник на отдел "Развитие на въоръженията" в дирекция "Отбранителна аквизиция" - МО

Членове:

          полковник доцент д-р Борислав Генов - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

професор д.т.н. Христо Христов - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

професор д-р Николай Вълков - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

полковник доцент д-р Марио Ангелов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

полковник доцент д-р Анастас Маджаров - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

майор доцент д-р Христо Христов - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

доцент д-р Росен Илиев - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

доцент д-р Мая Божилова - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

доцент д-р Кармен Александрова - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

доцент д-р Александър Колев - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

доцент д-р Павлин Козарски - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

доцент д-р Валентин Иванов - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

доцент д-р Петя Генчева - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

полковник д-р Иван Иванов - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

полковник Григор Велев - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

полковник Николай Златанов - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

полковник Валентин Атанасов- Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

Технически секретариат:

Ива  Астарджиева -  главен експерт в отдел "Бойни системи и екипировка" в дирекция "Развитие на въоръжението, тиловите имущества и материали" на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

асистент Кристина Игнатова - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

асистент Росица Александрова - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”