Програма

 

ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ИНДУСТРИАЛНО

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ИНТЕРЕС НА ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

 

31 Май 2018 г.

(версия за отпечатване може да изтеглите от тук)

08:30 - 09:30

РЕГИСТРАЦИЯ

фоайе зала „България” (Палата 8, ет. 1)

09:30 - 09:35

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

г-н Олег ПЕТКОВ – заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

09:35 - 09:45

Приветствие от г-н Красимир КАРАКАЧАНОВ

вицепремиер и министър на отбраната на Република България

09:45 - 10:05

Комисар г-жа Елжбета БИЕНКОВСКА Роля и функции на Европейския фонд за отбрана

10:05 - 10:15

Въпроси и отговори

10:15 - 10:45

КАФЕ-ПАУЗА

 

КРЪГЛА МАСА

Научни изследвания в областта на отбраната и приоритети за придобиване на способности в Европейския съюз

Модератор: генерал-лейтенант (о.р.) Атанас ЗАПРЯНОВ –  заместник-министър на отбраната на Република България  

10:45 - 12:00

г-н Хорхе ДОМЕК – главен изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана (ЕАО) – Насърчаване на изследванията за отбрана

г-н Пиер ДЕЛСО – заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Растеж“ в Европейската комисия (ЕК)

12:00 - 12:05

Обобщение от генерал-лейтенант (o.p.) Атанас ЗАПРЯНОВ

12:05 - 12:20

Презентация на генералния спонсор на международното изложение „ХЕМУС 2018” – „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД

12:20 - 13:30

ОБЯД ТИП „БЮФЕТ” (Фоайе пред зала „България”)

13:30 - 17:30

ПАНЕЛНА СЕСИЯ паралелни сесии на Панел 1 (зала „Прес-център”) и Панел 2 (зала „България” и зала „Хеброс”

17:30 - 17:40

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (зала „България”)

19:00 - 21:30

ВЕЧЕРЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

(ресторант на хотел „Санкт Петербург”)

 

Панел 1 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ

ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

зала „България” (Палата 8, ет. 2)

 

Модератор: полковник доцент д-р Николай СТОЯНОВ – заместник- директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

13:30 - 13:50

полковник д-р Димитър КИРКОВ – директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – Ролята на Института по отбрана за повишаване на отбранителните способности

13:50 - 14:10 г-н Пиер ДЕЛСО заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Растеж“, Европейска комисия
14:10 - 14:30

г-н Дирк ТИЙЛБЮРГЕР – заместник-директор „Европейски синергии и иновации“, ръководител на звено в Подготвител-ното действие – Изпълнение на Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната – „Правила за участие“, ЕАО

14:30 - 14:45

г-н Андре БРЕЙТУНГ – Пример за изследване и иновации за военноморски системи: противодействие на асиметрич-ните и нови конвенционални заплахи

14:45 - 15:00

г-н Стефан ПРАЙГ – Въздушна отбрана на днешното механизирано бойно поле

15:00 - 15:30

КАФЕ-ПАУЗА

 

ДОКЛАДИ ПО НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

(паралелни секции)

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ ВЪОРЪЖЕНИЕ, БОЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ зала „България” (Палата 8, ет. 2)

Модератор: професор д.т.н. Христо И. ХРИСТОВ – дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

15:30 - 15:45

Регионална защита на критичната инфраструктура като разширена концепция на гражданско военно сътрудничество

Момчило МИЛИНОВИЧ, Оливера ЖЕРЕМИК, Милош МАРКОВИЧ, Ненад КАПОР

15:45 - 16:00

Интегрирана система за защита от неоторизирани полети на БЛА

Петър Ст. ГЕЦОВ, Георги П. ГЕОРГИЕВ, Димо Ив. ЗАФИРОВ

16:00 - 16:15

Център за въздушно и космическо наблюдение

Боян К. МЕДНИКАРОВ, Калин С. КАЛИНОВ, Мирослав Й. ЦВЕТКОВ

16:15 - 16:30

Многофункционална работно-транспортна самоходна платформа TRW-16

Иван ИВАНОВ

 

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИС-ТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ, КИБЕРСИГУРНОСТ зала „България” (Палата 8, ет. 2)

Модератор: полковник доцент д-р Марио АНГЕЛОВ – дирекция „Развитие на системите C4I” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

16:30 - 16:45

Вълнови явления в тела с цилиндрична форма под действието на магнитни източници

Михаил МИХАЙЛОВ

16:45 - 17:00

Полезни практики за защита на кибер отбраната от атаки на машини за извличане на криптовалути

Веселина АЛЕКСАНДРОВА, Анна ГУНЧЕВА, Явор ЦАКОВ, Виолета ВАСИЛЕВА

17:00 - 17:15

Симулационен подход за изграждане на управляема комуникационна среда

Алексадър КОЛЕВ

17:15 - 17:30

Умният устойчив град, реализиран като платформа Интернет на нещата в интерес на общата eвропейска сигурност и отбрана

Весела ГАГЪМОВА, Костадин В. ВЪРБАНОВ, Виолета З. ВАСИЛЕВА

16:30 - 17:30

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТБРАНАТА зала „Хеброс” (Палата 8, ет. 2)

Модератор: професор д.с.н. Янцислав ЯНАКИЕВ – дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров"

15:30 - 15:50

Анализ и оценка на човешкия фактор при експлоатация на безпилотни летателни системи

Георги СОТИРОВ

15:50 - 16:10

Новите геополитически реалности: православна Русия и курсът към ислямските финанси

Гергана Д. ЙОРДАНОВА

16:10 - 16:30

Психологически аспекти на съвременните военни операции

Красимира НИКОЛОВА 

 

16:30 - 16:50

Несигурността в Южна Азия и негативните последици за Европа

Ерол С. БУЮКЛИЕВ

16:50 - 17:00

Външният вид, в частност военната униформа, като невербална комуникация

Валя М. СИМЕОНОВА  

17:00 - 17:10

Закон, етика и национална сигурност в епохата на фалшиви новини

Отилия БИЕНИЕК

17:10 - 17:30

Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС в общественото мнение: сравнителни изследвания

Янцислав ЯНАКИЕВ

16:30 - 17:30

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 
Панел 2 „ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА
ИНДУСТРИЯ – ИНОВАЦИИ И ИНДУСТРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”
зала „Пресцентър” (Палата 8, ет. 1)
 

Модератор: полковник д-р Николай НИКОЛОВ – председател на „Приятели на председателството“ (FoP) EDIDP, заместник-национален директор по въоръженията

13:30 - 13:50

г-жа Гетер ОПЕР Главен учен и директор по изследвания и технологии в Министерство на отбраната на Република Естония

13:50 - 14:10

генерал-майор Норберт ХУБЕР Директор на дирекция „Въоръжения и доставки” в Министерство на отбраната на Австрия, заместник-национален директор по въоръженията

14:10 - 14:30

генерал-майор Мари-Хелен БАРУ Генерална дирекция по въоръженията, Франция

14:30 - 14:45

г-н Мачей ЗЖИМАНСКИ Генерална дирекция „Растеж“, ЕК – Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната – Работна програма

14:45 - 15:00

г-н Питър ТААЛ ръководител на звено „Индустриална стратегия и широки европейски политики”, ЕАО – Сътрудничество на ЕАО с индустрията в придобиване-то на способности и научните изследвания

15:00 - 15:30

КАФЕ-ПАУЗА

15:30 - 15:50

г-н Алесандро УНГАРО Европейска асоциация на аеро-космически и отбранителни индустрии (ASD) – Индустриално сътрудничество в отбраната в Европа

15:50 - 16:30

Представяне на проекти, предложени от България за включване в Работната програма за реализиране на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP)

16:30 - 17:30

Дискусия